body count

יום שבת, 17 במרץ 2012

צפת-מוקדש גם לשכונת גאולה בחיפה

זו היא העיירה היהודית,
ישוב ישן חוזר שנית.
היש והאין למראית עין.

באזורים הארוגנים,
בהם יוצאים כמו פוטו-גנים.
סמטאות מתקרזלות כמו פאות,
אל בתי קבורה, להנכיח סוג אחר
של גבורה.

ואז שוב לעלות , בכדי להתנשם קלות,
מול מיצגי האומנות בתוך חורבות של מסגדים,
נאיביות של יחידים.

בחלונות הראווה, לומדים תורה וענווה,
לישיבה יש תג-מחיר, ובמקווה שיער ערווה ,
ולמקרה של שכחה , גם תקבלו חצי ברכה.

גוי של שבת לא יעשה לכם ביד,
יש אברכ"ים רכים.
תזזיתיים ולא שמחים .
ותקבלו גם קבלה ועל כך אסור לומר מילה.

זו היא לאות הרוח, מותר גם פלח מהתפוח,
רוצה ליפול אל לא יכול , למכור את נשמתי בזול.
לצייר את פני השטן בקול רם, לגנוח את תפילת הכוח.