body count

יום ראשון, 5 באוגוסט 2012

מדליהלי תביאי לי, מדליה... לפני  שיהיה כאן חורבן מחורבן.
תחרות חבל על הזמן, של "דור מזוין". דמעות ופרחים,
בצבעי ארגמן, ופסלי רב-אומן, להנציח את מה שלולא
זאת אפשר היה להזניח.

הקצין החרמן בבור, מלטף את הכפתור, לא מביט לאחור,
חושב על מחר , על היום שנגמר, רוצה לקבל את הפקודה.
הטבח התורן יכין סעודה, אביגדור על המרקע יצהל ,
ילבש את האפודה(של צה"ל),ויקרא כמו אֶאוּרֶקָה,
דההההההההההההההההההההההההה.

במשרד רואי החשבון,  יקלידו המון,מספרים אשר מספרים,
את סיפורו של העם, אשר החליט להפריט, את העתיד.
על מגש הכסף,בכפית להגיש, את מה שאימא ואבא עמלו
עליו בלי חשיש .כנראה שלא אתה ולא אני הוא האיש.

כן,הכול כאן אקט של גבורה,
לא כולם יצעדו כמו צאן לטבח במהרה,
יס וי כן! תוכנית מגירה, ונוהל שכן.
מכות בין שוטרים ויושבי בית הקפה
אתה לא נחמד, לא עני, אבל יפה.

ולאלה אשר להם לא היה, גם לא יהיה.
למרות שהכול כאן כיאהההההההההה.
נשאר לרחל ,לקלל, להתפלל וזאת רק,
בין יריקות  ולגימות המרק.
בבית התמחוי, במתכונת פאנג-שוי.

שמאל מגניב, שמאל מגיב, שמאל ההזוי
לא לכן הארץ הזאת. לא נשמיע לכן את התקווה
כאות כבוד...
אז שלום, ביי ביי...ולהתראות...