body count

יום ראשון, 5 באוגוסט 2012

מדליהלי תביאי לי, מדליה... לפני  שיהיה כאן חורבן מחורבן.
תחרות חבל על הזמן, של "דור מזוין". דמעות ופרחים,
בצבעי ארגמן, ופסלי רב-אומן, להנציח את מה שלולא
זאת אפשר היה להזניח.

הקצין החרמן בבור, מלטף את הכפתור, לא מביט לאחור,
חושב על מחר , על היום שנגמר, רוצה לקבל את הפקודה.
הטבח התורן יכין סעודה, אביגדור על המרקע יצהל ,
ילבש את האפודה(של צה"ל),ויקרא כמו אֶאוּרֶקָה,
דההההההההההההההההההההההההה.

במשרד רואי החשבון,  יקלידו המון,מספרים אשר מספרים,
את סיפורו של העם, אשר החליט להפריט, את העתיד.
על מגש הכסף,בכפית להגיש, את מה שאימא ואבא עמלו
עליו בלי חשיש .כנראה שלא אתה ולא אני הוא האיש.

כן,הכול כאן אקט של גבורה,
לא כולם יצעדו כמו צאן לטבח במהרה,
יס וי כן! תוכנית מגירה, ונוהל שכן.
מכות בין שוטרים ויושבי בית הקפה
אתה לא נחמד, לא עני, אבל יפה.

ולאלה אשר להם לא היה, גם לא יהיה.
למרות שהכול כאן כיאהההההההההה.
נשאר לרחל ,לקלל, להתפלל וזאת רק,
בין יריקות  ולגימות המרק.
בבית התמחוי, במתכונת פאנג-שוי.

שמאל מגניב, שמאל מגיב, שמאל ההזוי
לא לכן הארץ הזאת. לא נשמיע לכן את התקווה
כאות כבוד...
אז שלום, ביי ביי...ולהתראות...


יום שבת, 17 במרץ 2012

צפת-מוקדש גם לשכונת גאולה בחיפה

זו היא העיירה היהודית,
ישוב ישן חוזר שנית.
היש והאין למראית עין.

באזורים הארוגנים,
בהם יוצאים כמו פוטו-גנים.
סמטאות מתקרזלות כמו פאות,
אל בתי קבורה, להנכיח סוג אחר
של גבורה.

ואז שוב לעלות , בכדי להתנשם קלות,
מול מיצגי האומנות בתוך חורבות של מסגדים,
נאיביות של יחידים.

בחלונות הראווה, לומדים תורה וענווה,
לישיבה יש תג-מחיר, ובמקווה שיער ערווה ,
ולמקרה של שכחה , גם תקבלו חצי ברכה.

גוי של שבת לא יעשה לכם ביד,
יש אברכ"ים רכים.
תזזיתיים ולא שמחים .
ותקבלו גם קבלה ועל כך אסור לומר מילה.

זו היא לאות הרוח, מותר גם פלח מהתפוח,
רוצה ליפול אל לא יכול , למכור את נשמתי בזול.
לצייר את פני השטן בקול רם, לגנוח את תפילת הכוח.